twitter    linkedin   Organisatieadvies, training en coaching
- gericht op oplossingen

De maatschappij doet meer en meer een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, en vraagt van de overheid dat die ondersteunt waar nodig. De landelijke overheid ontwikkelt maatregelen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, en doet daarbij een beroep op de eigen mogelijkheden van burgers. Verantwoordelijkheden verschuiven van landelijk naar gemeente. Professionals zoeken naar nieuwe manieren om hun deskundigheid in te zetten en om plezier in hun werk te vinden.

PK working solutions, tevens handelend onder de naam Vraagkracht biedt visie en kennis van zaken. Ondersteunt op een heldere, oplossingsgerichte manier. De oplossing is een echte stap voorwaarts en de resultaten worden op een aansprekende manier gepresenteerd.

Binnen Vraagkracht werken we samen aan het ontwikkelen en uitvoeren van trainingsprogramma's en verandertrajecten. Kijk vooral ook eens op die site wat we samen te bieden hebben.

PK working solutions biedt een antwoord op de vraag hoe deze veranderingen in de praktijk kunnen worden vormgegeven. Met een helder en beproefd model, dat zijn waarde heeft bewezen in de praktijk. Sleutelwoorden: eigen kracht, oplossingsgericht, snel en respectvol. Wilt u weten of dit ook voor u en uw organisatie bruikbaar kan zijn? Neem dan gerust vrijblijvend contact op. Ook een oriënterend (telefoon-)gesprek of mailcontact levert u al iets op.

Publicaties:

  
Boek verschenen november 2015

Waaier voor Oplossingsgerichte intervisie november 2016

Waaier Driekolommenmodel 2.0 november 2018

 

Lid van:

VOPN: Vereniging van Oplossingsgerichte Professionals in Nederland

EBTA: European Brief Therapy Association

SOLWorld: Solution Focus for leaders, managers coaches and consultants - worldwide

SFU: Solution Focused University